راه‌هایی برای تقویت قدرت باور

راه‌هایی برای تقویت قدرت باور     -فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست. -همیشه بگوئید من برنده خواهم شد. -هنگام رقابت با دیگران به خود بگوئید: ” من از بهترین ها هستم. ” -فکر کردن به موفقیت ذهن شما را عادت می‌دهد تا برنامه‌هایی طراحی کنید که منجر …

تکنیک پومودورو

تکنیک پومودورو تکنیک پومودورو را در متن زیر دنبال کنید: جمله ی کوتاه «زمانی که با وظیفه‌ی بزرگی روبرو شدید، آن را به اهداف کوچک‌ و کوتاه‌مدت با زمان محدود تقسیم‌بندی کنید» وظیفه‌ی مشخصی این تمرین به مغز شما کمک می‌کند که در آن مدت کوتاه بر وظیفه‌ی مشخصی تمرکز …