برای تحقق اهداف با معنی تلاش زیادی نشان دهید

برای تحقق اهداف با معنی تلاش زیادی نشان دهید ارزیابی نتایج مدیران بر اساس نیاتی که دارند ارزیابی نمی شوند بلکه آنان براساس نتایجی که بدست می آورند ارزیابی می شوند افراد روی شما و حوزه ی شما حساب میکنند تا اثر مثبت و قدرتمندی روی سازمان داشته باشید. به پیشنهادهای …