انگیزه در زندگی

انگیزه در زندگی 9 حقیقت زندگی که شما را با انگیزه نگه می‌دارد ما در دنیایی قانونمند و با قاعده زندگی می کنیم. به قول اسکاول شین در کتاب «چهار اثر»، زندگی صحنه پیکار نیست بلکه بازی است، و قطعا بازی زندگی نیز قواعد خاص خودش را دارد. هر کس …