هفت مشکل رایج مدیران

دلیل هفت مشکل رایج مدیران چیست؟ دلیل هفت مشکل رایج مدیران چیست؟با ما همراه بمانید: 1) کارمند خوب پیدا نمی‌شود مشکل از آنجاست که مهارت کافی در استخدام نداریم،البته منظور ما این نیست که استخدام کار بسیار راحتی است. کار سخت است ولی امکان‌پذیر است. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان …

قورباغه های قهرمان

قورباغه های قهرمان     انگیزه دادن به کارمندان همه آنچه به عنوان مدیریت منابع انسانی انجام می دهیم به دنبال آن است که به کارکنان انگیزه بدهد و در کارکنان اشتیاق بدمد،انگیزه دادن به کارکنان مستلزم آن است که نیازهای آنها که متغیر و متفاوت هم هست را بشناسیم …