نحوه مدیریت انسان‌های خلاق

نحوه مدیریت انسان‌های خلاق نحوه مدیریت انسان‌های خلاق در ادامه دنبال کنید:   -مردی بود که پاییز هرسال در آبگیر مزرعه اش به تماشای مرغابی های مهاجر می نشست و به آنها غذا میداد. -او مرغابی ها را دوست داشت و با حسن نیت اینکار را میکرد. -اما به مرور …