انتقال پیام‌های مثبت

چگونگی انتقال پیام‌های مثبت با زبان بدن چگونگی انتقال پیام‌های مثبت با زبان بدن را در متن زیر دنبال بفرمایید: اهمیت زبان بدن طی تحقیقات پژوهشگران ۶۰ الی ۹۰ درصد پیام هایی که به دیگران منتقل می شود،از طریق زبان بدن است،رفتار شما در اولین ملاقات اهمیت بالایی دارد،چرا که …