امنیت شغلی در پست خود

امنیت شغلی در پست خود امنیت شغلی در پست خود را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   این روزها هیچ کارفرمایی نمی‌تواند امنیت شغلی شما را تا پایان عمرتان تضمین کند. به همین منظور، باید این مهارت‌ها را کسب کنید: ۱. نباید به خودتان به عنوان مجموعه‌ای از …

ویژگی های یک سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار یکی از روش های بالا بردن سیستم مدیریت کیفیت سازمان را می توانید با داشتن ایزو 9001 تامین کنید .   چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱. مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: در سازمان …

سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱) مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: -در سازمان نه‌تنها تبعیض نباشد، بلکه احساس تبعیض (چه واهی چه واقعی) نیز نباشد. -سازمان باید در همه شئون حرفه‌ای به …

از اینکه از شما انتقاد نمی‌شود بترسید

از اینکه از شما انتقاد نمی‌شود بترسید از اینکه از شما انتقاد نمی‌شود بترسید پس به متن زیر دقت بفرمایید:   هر چند وقت یک بار، کسانی که به‌طور مستقیم به شما گزارش می‌دهند، از شما انتقاد می‌کنند؟ آنها چند وقت به چند وقت از شما تعریف و تمجید می‌کنند؟ …