مشاوره ایزو 27001

مشاوره ایزو 27001 شما با مشاوره ایزو 27001 همراه هستید. شرکت آریان گستر یکی از شرکت های فعال در حوزه امنیت اطلاعات و مشاوره امنیت اطلاعات با سابقه درخشان می باشد. IT یک سکه دوروست: هم فرصت است و هم تهدید ! اگر به همان نسبتی که به توسعه و …

ایزو 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات: با توجه به گسترش جوامع، سرعت تغییرات و اهمیت موضوع تجارت پایدار و کسب و تداوم مزیت رقابتی،  اطلاعات به عنوان یک سرمایه با ارزش برای هر سازمانی محسوب می شود و از طرف دیگر اکثر فرآیندهای تجاری یک سازمان از طریق سیستم های اطلاعاتی آن …