التماس تفکر

التماس تفکر متن زیر مطالبی را در مورد التماس تفکر ارائه می نماید: ♦چیپس در آمریکا متولد شد. اما پدری داشت به نام سیب‌زمینی سرخ شده که اولین بار در اواخر قرن ١٨ به وسیله شخصی به نام “توماس جفرسون” در آمریکا معرفی شد،در اوایل قرن ١٩، سیب‌زمینی سرخ شده …