در دوران رکود هوشمندانه خرج کنید

در دوران رکود هوشمندانه خرج کنید متن زیر در مورد هزینه کردن در دوران رکود می باشد؛ با ما همراه باشید:   بحران اقتصادی بحران اقتصادی، هم فرصت است و هم تهدید. در دوران بحران، ممکن است بعضی محصولات به دلیل تنگدستی مشتریان، کاربری جدید پیدا کنند. نکاتی که باید …