مقاله(اقتصاد در خواب)/تحلیل و بررسی

مقاله(اقتصاد در خواب)/تحلیل و بررسی خواب کم خواب کم به اقتصاد کشورها ضرر می‌زند!!یکی از عوامل تعین کننده میزان خواب مردم یک کشور، سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور است.بر اساس یافته‌های یک تحقیق علمی مردم نیوزیلند با متوسط ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه و مردم ژاپن با متوسط ۶ …