توصیه‌هایی برای پیشرفت شغلی

توصیه‌هایی برای پیشرفت شغلی ←داشتن آمادگیهای ضروری پیشرفت شغلی شرط لازم موفقیت‌آمیز است،باید دقیقاً مشخص كنید كه از نظر شغلی به كجا می‌خواهید برسید، چه تواناییها و ویژگیهایی برای رسیدن به آن نیاز دارید و برای دستیابی به آن چه كاری باید انجام دهید. اهداف خود را كاملاً مشخص كنید: …