اعتماد به نفس

 افزایش اعتماد به نفس ادامه مبحث افزایس اعتماد به نفس  قسمت سوم ۹ – دفعه‌ی بعد که در حال طفره رفتن از انجام کاری بودید (دعوت شدن به یک مهمانی، یک پروژه‌ی چالشی یا هر چیز دیگر)، بگویید «به جهنم» و هر طور شده آن را انجام دهید. ۱۰ – …