اشتباهات بزرگ مدیران

 اشتباهات بزرگ مدیران رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ، ۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. 1) گوش ندادن به سخنان کارکنان خود …

مدیران ارشد

13 اشتباه بزرگ مدیران ارشد 13 اشتباه بزرگ مدیران ارشد را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت …