سرمایه گزاری های افراد ثروتمند

سرمایه گزاری های افراد ثروتمند سرمایه گزاری های افراد ثروتمند مهمترین سرمایه‌گذاری‌های افراد ثروتمند چیست؟ قسمت پایانی ۴ – تنظیم افکار مهمترین وظیفه شماست. به عنوان یک فرد با افکار منفی و ترس مطمئن باشید هیچگاه پیشرفت نخواهید کرد. قبل از آنکه به فکر ثروتمند شدن و یا موفق شدن …

سرمایه‌گذاری‌های افراد ثروتمند

سرمایه‌گذاری‌های افراد ثروتمند   مهمترین سرمایه‌گذاری‌های افراد ثروتمند چیست؟  قسمت دوم ۲ – ارتباطات گسترده و کارآمد کلید طلایی ثروتمندشدن اگر شما هم به ثروتمند شدن فکر می‌کنید باید یک دایرۀ ارتباطی گسترده و قوی داشته باشید. به عنوان صاحب کسب و کار یا کارمند اگر ارتباطات خوبی داشته باشید، …

سرمایه گزاری های افراد ثروتمند

سرمایه گزاری های افراد ثروتمند   مهمترین سرمایه‌گذاری‌های افراد ثروتمند چیست؟  قسمت اول در اولین نگاه، شاید به ذهنتان بیاید که افراد ثروتمند حتما روی املاک و خریدهای با ارزش و … سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما قبل از آن باید بدانید که مهمترین سرمایه‌گذاری‌های افراد ثروتمند خیلی ساده تر از معامله …