کسانی که به شغل خود اعتیاد دارند

کسانی که به شغل خود اعتیاد دارند کسانی که به شغل خود اعتیاد دارند را در متن زیر می توانید مطالعه بفرمایید: زمان خود را مدیریت کنید ♦ تلاش کنید برای همه ی مسائل هفته ی پیش روی خود، حتی زمانی که صرف رفت و آمد می شود برنامه ریزی …

ده نکته از کتاب اثر مرکب

ده نکته از کتاب اثر مرکب       ۱– سکه جادویی یک ریالی اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش های بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است یعنی شما با قدم هایی کوچک که خیلی به چشم نمی آیند،به نتایج بزرگی دست پیدا …