اعتیاد مدرن داشتن

اعتیاد مدرن متن زیر مطالبی را در مورد اعتیاد مدرن ارائه می نماید: چگونه به گوشی های هوشمند دچار شده ایم؟ ◊وقتی در تلفن هوشمند خود غرق می‌شویم و حواسمان از دنیای اطراف پرت می‌شود فکر می‌کنیم این فقط یک اتفاق یا مسوولیت ماست. اما این‌گونه نیست. دلیل دیگر آن …