7 روش برای انگیزه دادن به تیم فروش و دستیابی به اهداف

7 روش برای انگیزه دادن به تیم فروش و دستیابی به اهداف 7 روش برای انگیزه دادن به تیم فروش و دستیابی به اهداف را در متن زیر دنبال بفرمایید: 1. بین خود و دپارتمان ها اعتمادسازی کنید: هزاران روش برای اعتماد سازی در تیم وجود دارد، اما اولین قانون، …

بازخوانی یک پرونده

بازخوانی یک پرونده یک هنر رهبری متحول و دگرگون ساز ←در دنیای رهبری و مدیریت گاهی بازخوانی یک پرونده می تواند الگوهایی را برای رهبران و مدیران به ارمغان آورد،آیا زمان رهبران را می سازد و یا رهبران زمان را می سازند؟آیا رهبریا مدیری را می شناسید که برای افراد …

منابع انسانی باید طرف چه کسی را بگیرد؟

منابع انسانی باید طرف چه کسی را بگیرد؟     هدف واحد منابع انسانی هدف واحد منابع انسانی چیست، اینکه پای شرکت به دادگاه‌ها باز نشود؟ یا حمایت از کارکنان و راضی نگه داشتن آنها؟هر سازمانی مثل یک موجود زنده است مهم نیست که چه نوع سازمانی باشد، یک استارت‌آپ، …