تجربه‌های ارزشمند ۶ کارآفرین برتر

تجربه‌های ارزشمند ۶ کارآفرین برتر     1- زمان را با مقیاس‌های مشخص ارزش‌گذاری کنید. زمان بزرگ‌ترین سرمایه شماست و هیچ‌گاه توانایی بازگرداندن آن را ندارید.بنابراین روی اولین اولویت زندگی و کسب و کار خود برنامه‌ریزی کنید. به‌عبارت دیگر مقدار ارزشی که برای زمان قائل هستید، نقشی اساسی در زندگی …