داستان مدیریتی

داستان مدیریتی داستان مدیریتی زیر را مطالعه بفرمایید: یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یک دوره آموزشی به ژاپن رفته بود، تعریف کرده است که روزی از خیابانی که چند ماشین در دو طرف آن پارک شده بود می گذشتم رفتار جوانکی نظرم را جلب کرد،او با جدیت و …

راه‌های جلب اعتماد مشتری

راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۲- برای خود اعتبار به وجود آورید انسان به طور طبیعی از چیزهایی که نمی‌شناسد، می‌ترسد. همین ویژگی باعث شد تا در گذشته‌ی دور توسط حیوانات ترسناک و …

نقش قربانی

برخورد با همکاری که نقش قربانی را بازی می‌کند برخورد با همکاری که نقش قربانی را بازی می‌کند را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     بعضی‌ها دوست دارند همیشه نقش قربانی را بازی کنند هیچ وقت هیچ چیز تقصیر آنها نیست و فکر می‌کنند همه می‌خواهند برایشان …