مدل رهبری کاریزماتیک

مدل رهبری کاریزماتیک مدل رهبری کاریزماتیک را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ما به ندرت به رهبرانی برخورد می کنیم که برای پیروان شان حرمت دارند و می تواند اطمینان کامل پیروان را کسب کنند، چنین افرادی به اصطلاح رهبران کاریزماتیک نامیده ميشوند،داستانهای اسطوره ای و حماسی …