اصول مدیریت کیفیت

به چه اصولی در مدیریت کیفیت باید توجه کرد؟ به چه اصولی در مدیریت کیفیت باید توجه کرد؟با ما همراه بمانید: مشارکت کارکنان (Involvement of people ) جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند. ♦ کارکنان جوهره سازمان بوده و مشارکت آنها …

هفت اصل مدیریت کیفیت

هفت اصل مدیریت کیفیت در اين متن اطلاعاتي در رابطه با هفت اصل مدیریت کیفیت ارائه شده است: مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت ISO بر پایه آن اصول مدیریت کیفیت استوار است توسط کمیته ISO/TC 176 بروزآوری شده است و در پیوست ب استاندارد ISO 9001:2015 تشریح شده است.در ویرایش قبلی …