توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری

توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:       به عقیده برایان تریسی: «تفاوت اصلی افراد موفق با ناموفق در این است که افراد موفق به طرز مشهودی اهمیت زیادی برای زمان …

اصول مدیریتی یادگیری مداوم

اصول مدیریتی یادگیری مداوم     مدیران خوب مدیران خوب، مانند اسفنج هستند؛ آنها پیوسته دانش را جذب میکنند، جهان و محیط های کاری به سرعت در حال تغییر هستند، به همین دلیل به روز شدن دانش افراد برای توسعه و پیشرفت امری اجتناب ناپذیر است. نقطه ی آغاز سقوط …