بازارکاهی

بازارکاهی ادامه مقاله بازارکاهی قسمت سوم چطور باید بازارکاهی انجام دهید؟ ۳ استراتژی متداول وجود دارد که عبارتند از: ۱ –  منفعل (Passive demarketing) ۲ –  فعال (Active demarketing) ۳ –  کامل (Complete demarketing) ۱ – استراتژی  منفعل در این استراتژی بازارکاهی به صورت منفعلانه انجام می‌شود. -یعنی در نحوه …

بازارکاهی

بازارکاهی  قسمت اول (Demarketing) زمانی شکل می‌گیرد که یک شرکت بخواهد فروش یک محصول را کم یا متوقف کند. – همیشه شرایط برای یک شرکت یکسان نیست و مسیر زندگی یک شرکت یا یک محصول دارای چالش ها و بالا و پایینی های بسیار زیادی است. – بسته به شرایط …