اصول سه گانه ارسطو

اصول سه گانه ارسطو اصول سه گانه ارسطو را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: اصول سه‌گانه‌ی سخنوری که ارسطو بیان کرده است، شامل اتوس (ethos)، پاتوس (pathos) و لوگوس (logos) است،این سه اصل در قالب کایروس (kairos) که مرتبط با زمان صحیح و اقتضای شرایط است قرار می‌گیرند،هرکدام …