رویکرد حقوق اخلاقی

رویکرد حقوق اخلاقی او نتیجه می گیرد که اکثر افراد گروه از این فعالیت قدردانی می کنند، و اینکه این شرکت از ارائه برنامه پول بیشتری به دست می آورد، مدیر همچنین همسایگان نگران آسیب و سر و صدای احتمالی را نادیده می گیرد، پول بیشتری برای سازمان به همراه …