رهبری و اصول آن

رهبری و اصول آن از نظر بیل کمپل اصول اساسی رهبري از نظر بیل کمپل را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: عنوان شغلی شما، از شما یک مدیر می‌سازد، اما افراد شما،از شما یک رهبر لایق می‌سازند،برای این‌که رهبر لایقی باشید، ابتدا باید مدیری عالی باشید،اجازه بدهید احترام …