رازهای استخدام از زبان کارآفرینان نخبه

رازهای استخدام از زبان کارآفرینان نخبه رازهای استخدام از زبان کارآفرینان نخبه را در متن دنبال بفرمایید: بر موارد ناملموس تمرکز کنید جی جرجی، مؤسس انویدیا من باید بتوانم به افراد اصلی شرکتم اعتماد کنم. من آن‌ها را در شرایط سخت قرار می‌دهم تا مقاومت و تلاششان را ارزیابی کنم،در …

نا کارآمدی

نا کارآمدی تان را بپذیرید ناکارآمدی تان را بپذیرید بنابراین متن زیر را دنبال بفرمایید:   ست‌گادین شما نمی‌توانید در همه چیز عالی باشید. هیچکدام ازما این توانایی را ندارد،پرسش اینست که قصد دارید دراین‌باره چه بکنید؟ در مورد حوزه‌هایی که وقت و مهارت و تعهدی برای خاص‌بودن در آنها …

نکات اشتیاق و مشارکت

نکات اشتیاق و مشارکت نکات اشتیاق و مشارکت:   اشتیاق و مشارکت شغلی رهبران می دانند که اشتیاق و مشارکت شغلی پایین در کارکنان نشانه ای از ارزش های از دست رفته است‼️این مسئله ای است که آن ها آشکارا در صدد حلش هستند، اما اکثر آن ها راه حل …