کارکنان دانشی چه کسانی هستند ؟

کارکنان دانشی چه کسانی هستند ؟ کارکنان دانشی چه کسانی هستند ؟ : تعریف انواع کار هایی که می توانند به عنوان کار دانشی مورد ملاحظه قرار گیرد به هیچ عنوان کار ساده ای نیست و مناظرات بسیار زیادی در این مورد وجود دارد . میزان مناظرات درباره این موضوع …

اشتراک کارکنان دانشی

چرا کارکنان دانشی دانش خود را به اشتراک نمی‌گذارند‌؟ چرا کارکنان دانشی دانش خود را به اشتراک نمی‌گذارند‌؟با ما در متن زیر همراه بمانید: شرکت‌ها از کارکنانشان می‌خواهند تا آنچه می‌دانند را با بقیه به اشتراک بگذارند،در همین راستا تحقیقی انجام شده که نشان می‌دهد این کار به خلاقیت بیشتر …