رویکرد فرآیندی چيست؟

رویکرد فرآیندی چيست؟ رویکرد فرآیندی چيست؟با ما همراه بمانید: ←فرآیند (Process)مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط و به هم وابسته است که یک یا چند ورودی (Input) را به نتیجه یا خروجی (Output) مشخص تبدیل می‌کند به نحوی که نتیجه حاصل از فرآیند دارای ارزش افزوده نسبت به ورودی فرآیند است. تقسیم‌بندی …

اشتراک رویکرد های نهادی و فرهنگی

اشتراک رویکرد های نهادی و فرهنگی رویکرد نهادی و فرهنگی هر دو رویکرد نهادی و فرهنگی بیان می کنند که شرکت های چند ملیتی فعالیت های خود را در راستای برنامه های محلی تطبیق داده اند. همانطور که قبلا اشاره شد،این فرایند یک وابستگی مسیر مشخص را منعکس می سازد،کشورها …