ناگفته‌هایی درباره نکات مدیریتی

ناگفته‌هایی درباره نکات مدیریتی از زبان اسکات ابل ناگفته‌هایی درباره نکات مدیریتی از زبان اسکات ابل را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعدی اسکات ابل (Scott Abel)، یکی از بنیان‌گذاران شرکت خدمات فناوری اطلاعات Spiceworks، برای ۹ سال در سمت مدیر عامل شرکت به فعالیت پرداخت. جهت  مشاوره …