سندرم استکهلم سازمانی

سندرم استکهلم سازمانی و زندگی مدرن!       در زندگی مدرن امروز، ارزش هر انسان نشات گرفته از کارش است بنابراین همه ما اگر برای مدتی طولانی در محیط کاری خاصی قرار بگیریم، احتمالاً سندرم استکهلم را تجربه خواهیم کرد Corporate Stockholm Syndrome یا سندرم استکهلم سازمانی زمانی اتفاق …