طبق مدل 5 عاملی شخصیت

طبق مدل 5 عاملی شخصیت طبق مدل 5 عاملی شخصیت متن زیر را دنبال بفرمایید: در چه شغلی موفق می شوید؟ ◊مدل 5 عاملی شخصیت (Five Factor Model) که به آن BIG 5 یا مدل شخصیت نئو هم گفته می شود،یکی از مدل های شناخته شده و بسیار کاربردی برای …