استعفا دادن

آیا قبل از یافتن شغلی دیگر می توانیم استعفا دهیم؟ آیا قبل از یافتن شغلی دیگر می توانیم استعفا دهیم؟با ما همراه باشد:   احساس می‌کنید که نمی‌توانید کار خود را به دلیل مسائل مالی ترک کنید؟ شاید حق با شما باشد، اما شاید هم‌ نباشد. صرف نظر از آنچه …