استعفای عاطفی

استعفای عاطفی چیست؟ استعفای عاطفی چیست؟با ما همراه باشید:     استعفا یکی از نقطه‌های عجیب در زندگی شغلی هر انسان است.لحظه‌ای که تمام تلاش وساخته‌ها و خاطره‌ها را، در یک اتاق رها میکنی،کیفت را برمیداری و از ساختمانی بیرون می‌آیی که هفته‌ها،ماهها و سالها،بهترین بخش روزت را در آنجا …