استراحت‌های طولانی به مغز

استراحت‌های طولانی به مغز متن زیر مطالبی را در مورد استراحت‌های طولانی به مغز ارائه می نماید: طرح یک پرسش “وقتی ایده های فوق العاده به ذهن‌تان خطور کرد، کجا بودید؟” گلب این سوال را طی سال‌ها از هزاران نفر پرسید،اغلب جواب‌ها این‌گونه بودند: هنگام حمام، استراحت در رختخواب، گوش …