استراتژی‌های حفظ مشتری

استراتژی‌های حفظ مشتری استراتژی‌های حفظ مشتری را می توانید دز متن زیر مطالعه بفرمایید:   قسمت پایانی ۸- شکایت‌ها را به فرصت تبدیل کنید -به یاد داشته‌باشید که در کسب و کار مبتنی بر حفظ مشتری، خدمات بیش‌ترین اهمیت را دارد. -شکایت‌ها فرصتی برای علاقمند کردن مشتریان است، نه ناراحت …