استراتژی‌های بازاریابی

استراتژی‌های بازاریابی:     بازاریابی الگوریتمی این شیوه از بازاریابی به کمک استفاده از نرم‌افزار‌های گوناگون و به‌صورت نیمه‌خودکار انجام می‌گیرد. در این سبک از بازاریابی با انواع فلوچارت‌ها و استراتژی‌هایی که به طور مکمل عمل می‌کنند طرف هستیم و همواره از چند استراتژی به طور همزمان استفاده می‌کنیم.  بازاریابی …