صخره شیشه‌ای

صخره شیشه‌ای       در دنیای مدیریت و محافل آکادمیک، نظریه‌ای وجود دارد که به استعاره “صخره شیشه‌ای (Glass Cliff)” معروف است،این نظریه می‌گوید: “در سیاست، ورزش یا دنیای کسب و کار، هر گاه اوضاع بد پیش می‌رود و یا وضعیت وخیم است، رهبران از میان افراد گروه‌های اقلیت(اقلیت …