ده فرد سمی که باید به هر قیمتی از آنها دوری کنید!

ده فرد سمی که باید به هر قیمتی از آنها دوری کنید! ده فرد سمی که باید به هر قیمتی از آنها دوری کنید!با ما همراه بمانید: ♦آدم‌های سمّی چه نشانه‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک فرد سمّی معاشرت می‌کنید؟ و اگر اینطور است، بایدها و نبایدها در …

مدیریت زمان برای مدیران

نکات مهم مدیریت زمان برای مدیران 1 -ابتدای هفته تمام کارهای مهمی که باید طی هفته انجام شود را بنویسید. حداقل یک کار غیرفوری در فهرستان بنویسید که باعث رشد یا بهبود کارتان می‌شود. 2 -هر روز صبح، ۳ کار مهم آن روز را مشخص کنید. کارهای مهم کارهایی هستند …

رابطه بین استراتژی، وسوسه

رابطه بین استراتژی، وسوسه و سربه هوایی یکی از اندیشمندان مدیریت می گوید شرکتی که استراتژی ندارد تمایل به آزمودن هر پیشنهادی دارد. این یعنی آغاز پراکندگی منابع، سر درگمی کارکنان، گیج شدن مدیران. اما برعکس، سازمانی که استراتژی دارد، می تواند در برابر پیشنهادهای وسوسه انگیز ایستادگی کند. تفاوت …

مجوز و گواهینامه CE

مجوز CE گواهینامه CE : CE مخفف عبارت CONFORMITY EUROPE می باشد به معنای انطابق با الزامات اروپا . این گواهینامه برای شرکت های تولیدی که قصد صادرات به اروپا و یا کشور های دیگر را دارند الزام میباشد و همچنین برای فروش در داخل کشور نیز دارای امتیاز است …