نوآوری برای تقویت یک استارت آپ

چگونه می‌توان از نوآوری برای تقویت یک استارت آپ استفاده کرد؟ لازم نیست همه چیز را از ابتدا شروع کنید ۱. لازم نیست چرخ را دوباره اختراع کنید . با اصلاح محصولات یا خدمات کنونی خود، آزمودن یک راهبرد (استراتژی) جدید بازاریابی یا پیدا کردن تأمین کننده‌ای که نرخ بهتری …