نیازهای کاربردی مشتریان

نیازهای کاربردی مشتریان نیازهای کاربردی مشتریان     کتاب فوق العاده competing against luck قابل مقایسه با هیچ کدوم از کتاب هایی که تاالان معرفی کردم، نیست. نویسنده این کتاب هم یکی از اساتید دانشگاه مدیریت هاروارده که اکثر کتابهاش معروف هستند،بعد از خوندن این کتاب کاملا یک دید جدید …

مدیران 4 فصل

راز بقا مدیران 4 فصل راز بقا مدیران 4 فصل را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     این یادداشت،مسئله راز بقاء مدیران در طول سالیان دراز را واکاوی می کند تا علاوه بر شفافیت و شناخت نحوه عملکرد مدیران 4 فصل،سرنخ‌های درمان این مسئله نیز هویدا گردد. 1- راز …