کاهش مخارج استارتاپ‌ها

کاهش مخارج استارتاپ‌ها     استراتژی های خاص هر صاحب کسب و کاری استراتژی های خاصی برای پس انداز پول دارد. از آنجایی که کاهش تولید ایده خوبی برای این کار نیست، حذف مخارج و هزینه های اضافی بهترین ایده است،اما چه چیزهایی را میتوان در محل کار کم کرد …