اصول سه گانه ارسطو

اصول سه گانه ارسطو اصول سه گانه ارسطو را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: اصول سه‌گانه‌ی سخنوری که ارسطو بیان کرده است، شامل اتوس (ethos)، پاتوس (pathos) و لوگوس (logos) است،این سه اصل در قالب کایروس (kairos) که مرتبط با زمان صحیح و اقتضای شرایط است قرار می‌گیرند،هرکدام …

انسانهاي هم روح

انسانهاي هم روح (solmate) از ديدگاه ارسطو انسانهاي هم روح (solmate) از ديدگاه ارسطو را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ارسطو ی فیلسوف باور داشت که سه نوع ارتباط بین دوستان و زوج ها وجود دارد، و تنها یکی از آنها شادی حقیقی را به همراه دارد. ◊1) ارتباط بر …