سندروم احساسات دست دوم چیست؟

سندروم احساسات دست دوم چیست؟ سندروم احساسات دست دوم در متن زیر دنبال بفرمایید:     واقعیت آن است که لزوما ما همیشه برای خودمان نمی ترسیم استرس از درون ما سرچشمه نمی گیرد. علت استرس ما ربطی به ما ندارد گاهی اوقات حس نارضایتی داریم اما نه از زندگی …