نحوه ی ارتباط خود با کارمندان را مدیریت کنید

نحوه ی ارتباط خود با کارمندان را مدیریت کنید     نحوه ی ارتباط نحوه ی ارتباط شما با دیگران می تواند بازتابی از سبک کلی ارتباط در شرکت باشد یا نشان دهد شما شخصا به عنوان مدیر ترجیح میدهید با کارمندان ارتباط برقرار کنید،بعضی مدیران ترجیح میدهند از طریق …