خود شناسی و موفقیت

خود شناسی و موفقیت  قسمت پایانی مقاله خود شناسی و موفقیت ۱۲ تمرین خودشناسی که موفقیت را تضمین می‌کند. قسمت پایانی 9- نوع شخصیت خود را بشناسید. اگر نوع شخصیت خود را بشناسید، می‌توانید به راحتی نقاط قوت خود را بهبود ببخشید و نقاط ضعف خود را مدیریت کنید. -با …

خودشناسی و موفقیت

خودشناسی و موفقیت ۱۲ تمرین خودشناسی که موفقیت را تضمین می‌کند ➖ قسمت دوم 5- به عیب و نقص‌های خود توجه کنید! هیچ‌کس کامل و بی‌نقص نیست؛ اگر معایب خود را بدانید اما مسئولیت آنها را قبول نکنید، هیچ فایده‌ای به حال شما ندارد. -همه‌ی ما به خوبی از دیگران …