کوچینگ و مربیگری در مدیران

کوچینگ و مربیگری را در مدیران توسعه دهیم؟       مدیران در قرن بیست و یکم اگر میخواهد رهبر باشند باید بتوانند مهارتهای کوچینگ و مربیگری را در خودشان توسعه دهند به نظر میرسد مسیر رهبر شدن با کوچ شدن یکی است و این مهارت یکی از پایه ای …

نظام آراستگی 5S

نظام آراستگی 5S چیست؟ ⭕️نظام آراستگی 5 S، خلاصه عبارات Seiri (سازماندهی ), Seition ( نظم و ترتیب ), Shitsuke (انضباط) , Seiso (پاكیزه سازی) و Seiketus (استانداردسازی) می‌باشد؛ 5 S نظامی است كه در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای صنعتی …

ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها

ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها این استاندارد بین المللی شامل چارچوب توسعه یافته توسط ISO جهت بهبود هماهنگی میان استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت می باشد . این استاندارد بین المللی سازمان را قادر می سازد تا با استفاده از رویکرد فرایندی همراه با چرخه ی PDCA …