نقش باور‌ها در استفاده از مغز

نقش باور‌ها در استفاده از مغز نقش باور‌ها در استفاده از مغز را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊گاهی اوقات ما باور‌های بسیار بدی داریم، فکر می‌کنیم توانایی ما نسبت به بقیه کمتر است و نمی‌توانیم کار‌های مورد علاقه‌مان را انجام دهیم،به راستی این گونه است؟ خیر، توانایی ما به …