استراتژی هوشمندانه

حفظ مشتری با ۱۰ استراتژی هوشمندانه حفظ مشتری با ۱۰ استراتژی هوشمندانه را می توانید در متن زیر مطالعه کنید:   قسمت پایانی ۱۰- سایر استراتژی‌های حفظ مشتری -استفاده از وبلاگ برای خلق فضای تبادلی میان کسب‌وکارتان با مردم؛ -مدیریت ارتباطات با مشتریان (CRM)؛ -برنامه‌های تشویقی برای مشتریان وفادار؛ -خلق …